Älä jauha tyhjää

Ajankohtaista,Blogi

Meillä matalapalkka aloilla työskentelevillä, on monenlaisia haasteita arjessa. Monesti erilaisia kuin paremmissa palkkaluokissa. Matalapalkka on minusta sellaista kun käteen kuukauden työstä jää verojen jälkeen alle 1500€. Tällä olisi katettava eläminen, lasten harrastukset ja muut juoksevat kulut. Kuulun Palvelualojen Ammattiliittoon PAM:iin ja toimin Mikkelin Liikealan ammattiosastossa sihteerinä. Osastomme työssäkäyvät jäsenet koostuvat pääosin osa-aikaisista työntekijöistä, joiden kuukausitulot hipovat juuri tuota maagista 1500:n € rajaa. Alla muutama ajatelma kuinka voisi helpottaa tätä arkea taloudellisesti.

Joukkoliikennettä on lisättävä, vuorojen kattavuutta tarkasteltava koska meistä monet ovat vuorotyössä ja esimerkiksi yöaikaan ei joukkoliikenne toimi edes kantakaupunginkaan alueella.  Puhutaan paljon ympäristöasioista ja yksityisautoilun vähentämisestä, näin se ei ole mahdollista täällä, jos julkinen liikennöinti on näin hataralla pohjalla. Mistä sitten rahoitusta tälle julkiselle liikenteelle Mikkelissä ja sen lähialueilla? Tyhjillään lojuva lentokenttä, voisiko sen toiminnan ulkoistaa puolustusvoimille, hehän sitä käyttävät. Sieltä saisimme siirrettyä rahoitusta julkiseen liikenteeseen. Ja mitä tähän hinnoitteluun tulee on siinäkin muuttamisen varaa. Monessa kaupungissa on käytössä päivälippu, jolla voi rajattomasti liikkua päivän aikana. Uskoisin että tämä muutos kannustaisi käyttämään julkista liikennettä esim. asiointiin kaupungilla, kun parkkilipun hinnalla voisit kulkea edestakaisin.

Kaikille lapsille tulisi antaa mahdollisuus harrastukseen, jota haluaa harrastaa. Useat joukkuelajit ovat kalliita kausimaksujen ja varusteiden osalta, joten toivoisin että kunta lähtisi tukemaan näitä lapsiperheitä kenellä ei välttämättä ole mahdollisuutta rahoittaa harrastuksia. Rahasto josta voisi hakea avustusta matalalla kynnyksellä estäisi myös lapsen syrjäytymistä ja lisäisi tasa-arvoisuutta. Liikuntatoimen budjettiin tämä tulisi lisätä erillisenä kohtana.

Meillä on Mikkelissä turvallista asua ja kasvattaa lapsia, annetaan tähän myös jatkossa mahdollisuus. Pidetään peruspalvelut tasolla, johon meillä on varaa. Tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja sekä kannustetaan olemaan aktiivisia ja luottavaisia Mikkelin tulevaisuuteen.

Vain yhdessä me voimme sen tehdä.

Katja Kohvakka, kuntavaaliehdokas sd.